PENGENALAN

Secara umumnya masalah sosial


merangkumi pelbagai perlakuan negatif

anggota masyarakat yang tidak

membawa sokongan dan keuntungan

kepada kekuatan sistem dan struktur

ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu

masyarakat ataupun negara.